Nyrup Vandværk forsyner


291 forbrugere med rent drikkevand 
Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning
til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen,
og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Vandværket udpumper ca. 70.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år
.

Hårdhed 
Drikkevandet i Nyrup Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca. 14-16 dH.