Nyrup Vandværk DEC 2019
aflæsning  afregning

    Efter regulativ skal Vandværket orientere om aflæsning af målere, og det vil i år finde sted
fredag 27 og lørdag 28 dec 2019 i tidsrummet  kl 1100-1500
Det sker i en gråmetallic Suzuki med antenne på taget, som ruller langsomt forbi din ejendom. Man er velkommen til at kontakte aflæsning med kommentarer eller spørgsmål.
Efter den våde sommer og efterår, vil forbruget være noget mindre end 2018
Vandværket ønsker alle forbrugere med familier
 glædelig Jul og Godt Nytår
WEB Bent

 

 


Nyrup Vandværk


2019
Hjemmesiden har været ud af drift, men skulle nu være klar igen.
Men bær over med WEB master da den er helt forandret, alt er på engelsk, og utroligt svær at redigere.
WEB  Bent

 

 

 
Nyrup Vandværk
Status ved første halvår 2019
 
   Generalforsamling overstået, bestyrelse har konstitueret sig, opgaver fordelt.
   Der har været problemer med pesticider i drikkevandet ikke hos vores vandværk. Men det udløser jo ekstra ordinære prøvetag
ninger. Vi har netop fået foretaget alle prøvetagninger, og venter på resultat heraf.
Resultater kan læses på kommunens hjemmeside.
Resultat er netop her 26 juni indgået.
Der er ikke nogen pesticider i vores vand
Som noget nyt kan man se hele ledningsnettet på hjemmesiden, prøv at zoome ind på din ejendom og se ledningers placering. Hvis du ikke er enig da kontakt vandværket.
Vi er i gang med rengøring og vedligehold om vandværk, og håber vi kan holde et åbent vandværk.
Nærmere herom senere.
Der er igen omkring 5juni en voldsom stigning i forbrug, og denne stigning er fortsat, hvis man ser vandpletter i terrænet, lad os det vide, en stigning i forbrug hos en enkelt forbruger er konstateret.
Det var ordene her ved Sct Hans
Bestyrelsen

 

 

 

 

 


-----------------------------------------------------------------------------

Sikken Sommer
  Og det ser ud til at fortsætte, og der skal bruges noget vand. Men indtil videre er der ikke problemer med forsyningen. Der var i starten af hedebølgen i maj juni, hvor begge boringer måtte igang for at følge med. Der blev udpumpet  100 m3 mere i døgnet end normalt.
    Der er udpumpet 4324 m3 mere i første halvår 2018 i forhold til 2017 
    Efterhånden har man indset at det ikke nytter at vande, og at det koster at hælde vand ud til ingen nytte. Så vi pt er på et normalt forbrug.
    Det har således ikke været nødvendigt med vandingsforbud, men spar alligevel på vandet, det er jo en værdifuld ressurse.

    Vandværket agter at holde åbent hus, når DanWatec, engang er færdige med at installere systemet, det kører pt, og virker OK.
ser skal monteres trykcensorer i boringerne, så man kan følge med boringskapaciteten.

    Vandværket er igang med at udfærdige en Persondatapolitik, som EU har forlangt at all virksomheder skal have.
når bestyrelsen har gennemgået og godkendt den vil den blive lagt på hjemmesiden.

    Nok for denne gang, videre i varmen!