Nyrup Borgerforening og
 Nyrup Vandværk
Afholdt fælles Generalforsamlinger
           Torsdag   22 marts 2018 kl 1830
Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke Nyrup Vandværks ordinære
Generalforsamling kl 2000 Dagsorden ifølge vedtægter.
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte, lidt flere en sidste år en lille snes mennesker og beklagede at der ikke møder flere, trods stormøde i Borgerforeningen.  Dagsorden
 
pkt 1
 
Niels Pedersen blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalf var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden til beretning. pkt 2  Beretning  som kan ses andet sted på hjemmesiden.
pkt 3
Regnskab blev forelagt med en underdækning på kr 85.068,00 mod en underdækning sidste år på 8.000,00
Slutter med en overdækning på i alt  kr 3.137.693,00
Egenkapitalen er 0 kr, det hedder nu overdækning !!!
 
pkt 4
Budget for 2018, samt takstblad for 2019 udfærdiges senere Uændret takst i 2018
Anlægsbudget angiver investeringer frem til 2022
 
pkt 5
Forslag til godkendelse ingen forslag
pkt 6
På valg til bestyrelse er
JørgenT Hansen                                   genvalgt
Bent Christensen           genvalgt


Som suppleant på valg
Thomas Blom                                        Valgt Lars Brårup
 
Som revisor på valg
Sv Å Jørgensen               genvalgt
 
Revisorsupp  på valg
 
Verner Nielsen                genvalgt
 
pkt 7
Eventuelt
 
Generalforsamling slut 2030
Smørrebrød og øl og kaffe på bordet snakken gik
En god aften til dem der mødte!!!

 

2017

Nyrup Borgerforening og
 Nyrup Vandværk
Afholdt fælles Generalforsamlinger
           Torsdag   23 marts 2017 kl 1930
Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

Nyrup Vandværks ordinære
Generalforsamling kl 1930 Dagsorden ifølge vedtægter.
Foreningerne er vært ved traktement

 

Formanden bød velkommen og beklagede at der mødte ”KUN” 14 hertil ???? hvad sker er der ingen interesse for byen og eller vandforsyning
pkt 1
 
Sv Åge Jørgensen blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalf var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden til beretning. pkt 2  Beretning  som kan ses andet på hjemmesiden.
pkt 3
Regnskab blev forelagt med en underdækning på kr 7904,00 mod en overdækning sidste år 107.000,00
Slutter med en overdækning på i alt  kr 3.222.731,00
Egenkapitalen er 0 kr, det hedder nu overdækning !!!
 
pkt 4
Fremlæggelse Af budget for 2017, samt takstblad Uændret takst i 2017
Anlægsbudget angiver investeringer frem til 2022
 
pkt 5
Forslag til godkendelse ingen forslag
pkt 6
På valg til bestyrelse er
Lone Nielsen                  genvalgt
Rasmus Jørgensen       ønsker ikke genvalg
Villy Hansen                  genvalgt
Peter J Henriksen         valgt

Som suppleant på valg
Dorthe Petersen          genvalgt
 
Som revisor på valg
Jørgen Mortensen        ikke tilstede
Rasmus Jørgensen      blev valgt
 
Revisorsupp  på valg
 
Verner Nielsen              genvalgt
 
pkt 7
Eventuelt
 
Generalforsamling slut 2030
Smørrebrød og øl og kaffe på bordet snakken gik
En god aften til dem der mødte!!!