Breaking News Dec 2021

1 Der er monteret et kalkknusningsanlæg på vandværk. Det blev monteret 19 Nov
   og har således været igang i 14 dage. Oplysning om anlæg  Amtech servicemeddelelse.pdf
   hold øje med  forbedringer, om kalk  i vandet. Der vil efter prøveperiode blive udsendt   
   spørgeskema herom
                                                                        2 Smeden er næsten færdig med udskiftning af målere, det er kun her i byen der mangler.
   Hjælp Smeden med at kunne komme til måleren, og aftale med smeden om tid m.v.
   Skulle gerne være færdig inden Jul.
                                                                  3 Hvis man kigger op mod vandværket, vil man kunne se en høj flagstang, som blev rejst i       
   begyndelsen af Nov. Flagstangen indeholder antenne, som kan aflæse målere, det vides ikke endnu     ikke hvor mange målere den kan nå.   
           4 I forbindelse med flagstang, var det nødvendigt at fjerne blommetræet, samtidig blev spireabusken beskåret helt ned. Og terrænet henligger til foråret, for en afpudsning.

5 Efter en sommer og efterår med stort forbrug, er forbruget nu nede på normalen ja endog meget  langt nede.

6 Det var lige hvad kunne  komme på,

 Alle Forbrugere ønskes en glædelig JUL og et godt NYTÅR

Bestyrelsen
                                   

Generalforsamling Nyrup Vandværk Torsdag 26 aug kl 1900 Pyramidesal ved Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15 Dagsorden iflg vedtægter 1 Valg af dirigent                                                                               2 Bestyrelsens beretning                                                                  3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse            4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5 Behandling af indkommende forslag                                      6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse                    7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter                                 8 Eventuelt                                                                               Nu skal det være, også for at overholde vedtægter, skal der afholdes generalforsamling i indeværende år. Men vi skal stadig overholde de givne anvisninger vedr. Covid19. Der skal ikke fremvises CORONAPAS ved indgang.
Men mød op, og deltag i dit vandværks ve og vel. Vi er under pres fra Myndigheder, så vi skal vise vores interresse, for vores vand. Husk at forslag skal indleveres til bestyrelsen, 14 dage før generalforsamling. Sorø Kommune har lagt en plan for Vandforsyningen i kommunen i årene 2021-2035 til offentlig høring  /Vandforsyningsplan.pdf  spændende læsning
Alt efter Coronasituationen, vil Vandværket være vært for et traktement Beretning og regnskab kan ses på hjemmesiden www.nyrupvand.dk Så bestyrelsen imødeser mange spørgsmål herom.

mvh Bestyrelsen                          

Nyrup Vandværk JUN 2021
ALARM ALARM  !!!!!

   De sidste dages varme har påført vandværket betydelig overarbejde. Forstås at det kniber at følge med, vi har været tæt på afbrydelse af vandforsyning.
De næste dages hedebølge, kan få nogen til at tro, at der skal vandes græsplæne planter m.v. Det er ikke tilfældet, Vandet vil fordampe i heden uden virkning på planter. De skal nok komme igen når der falder regn.
Men her og nu
S T O P    H A V E V A N D I N G  !!!!!

Hvis det ikke efterfølges, må forbrugerne forudse en afbrydelse af vandforsyning, så vi kan få fyldt rentvandstanken.
Vandværket på 21771360 for oplysning.

WEB Bent

 

Nyrup Vandværk Maj 2021
MÅLERSKIFT

    Loven påbyder Vandværket, at målere skiftes hvert 8 år, og vores målere har nu 10 år på bagen. Og er dog stadig funktionsdygtige.
Men lov skal overholdes. Derfor har bestyrelsen besluttet at skifte alle målere nu.
Til en nyere, og bedre måler, som kan fjernbetjenes, og herved holde øje med forbrug, vandspild og lækager.
Målere er nu fremstillet og modtaget, klar til installation. Dette vil ske fra Nu  og henover sommeren.
Det er BFrør v/Carsten som står for installation. Det vil foregå således at Carsten vil påbegynde installation vilkårligt,
og hvis der ikke træffes nogen hjemme, vil der være en flyer i din postkasse hvor du kan aftale med Carsten, hvornår du er hjemme.
Det vil ikke være muligt på forhånd at bestille tid.
Målere i målerbrønde, skiftes umiddelbart,selvom der ikke er nogen hjemme.
Vandværket skal gøre opmærksom på regulativet, som siger at forbrugeren skal sørge for at vandmåleren er tilgængelig,
målerbrønde frigraves, og der fjernes ting som dækker måleren.
Hvis man ikke ved hvor måleren er, eller har spørgsmål til målerskift, kan man kontakte Vandværket på 21771360 for oplysning.

WEB Bent