Vandanalyse af vandet fra Nyrup Vandværk

Nyrup Vandværk følger et af Sorø kommunes fastlagte analyse program. PT udføres disse af Højvang Laboratorier.

Hårdheden i Nyrup Vandværk's vand er 16

Links til analyser findes på Sorø kommunes hjemmeside

Vandanalyser 2023

Højvang analyse 18 feb 2020

/Portals/137/Vandkvalitet/Vandanalyser/2005-679%2C%20Nyrup%20Vandvaerk%5B1518%5D.pdf

/Portals/137/PDF/Meddelelser/H%F8jvang%20Analyse.pdf