Nyrup Vandværk DEC 2020
aflæsning  afregning

    Så er et tid igen, at få målerne aflæst. Vandværket skal informere forbrugere om dette og det sker herved:
Tirsdag 29 og Onsdag 30 dec 2020. i tidsrummet  kl 1100-1500
Det sker i en gråmetallic Suzuki med antenne på taget, som ruller langsomt forbi din ejendom. Man er velkommen til at kontakte aflæsning med kommentarer eller spørgsmål.
Forbruget har været utroligt varieret, alt efter pandemi situationen udviklede sig. Det kunne mærkes at folk blev sent hjem, så forbruget steg, ikke mindst i foråret da der blev plantet og sået, da var vandværet tæt på lukning af vandforsyning. Men forbruget blev efterhånden mere normalt, men stadig med et højt forbrug
Vandværket ønsker alle forbrugere med familier
 glædelig Jul og Godt Nytår
WEB Bent

 


Vandværket gennemførte Generalforsamling
Torsdag 17sep kl 1900 Pyramidesal ved Baptistkirke
Med et utroligt lavt deltagerantal 14deltagere, med 12 stemmeberrettiget forbrugere,
gennemførtes generalforsamling, med de restriktioner som gælder.
Som undskyldning for det lave deltagerantal  kan Coved 19 få noget af skylden.
Et meget nøjsomt traktement kunne være årsag. Eller skal bestyrelsen tage til indtægt,
at alt går som smurt, så der er ikke grund til at møde.
Jeg kan personligt godt lide den sidste, men savner den livlige debat, om vores vand. En debat om kalk i vandet var der dog. Forskellige løsninger blev forelagt,for og imod.
Der er dog ikke en klar løsning på problemet. Nogen synes der er meget kalk i vandet,
andre har ikke mærket til problemet. Men den nyvalgte bestyrelse holder øje med problemet. Villy Hansen har måtte melde sig ud af bestyrelse, en tak til Villy for arbejdet i bestyrelsen.
Lars Brårup er valgt ind i bestyrelsen. Referat af generalforsamling ses her på hjemmesiden. ref NB pt udpumpes der utroligt meget vand ud, om det er noget der anvendes eller der er brud,
vides ikke pt, så hjælp vandværket med at holde øje med oversvømmelser,
og meld til 21771360.
Det var ordene for denne gang fmd Bent                                    
 


Generalforsamling Nyrup Vandværk Torsdag 17sep kl 1900 Pyramidesal ved Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15 Dagsorden iflg vedtægter 1 Valg af dirigent                                                                               2 Bestyrelsens beretning                                                                  3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse            4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5 Behandling af indkommende forslag                                      6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrlse                    7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter                                 8 Eventuelt                                                                               Nu skal det være, også for at overholde vedtægter, skal der afholdes generalforsamling i indeværende år. Men vi skal stadig overholde de givne anvisninger vedr. Covid19. Der kan være 50 personer i Pyramidesalen, og vi plejer at være omkring 15-20 personer
Skulle der komme flere, kan vi åbne til lille sal, så kan vi være 75 personer ialt.
Men mød op, og deltag i dit vandværks ve og vel. Vi er under pres fra Myndigheder, så vi skal vise vores interresse, for vores vand.
Vi ser os nødsaget til at nøjes med et lille traktement øl vand eller kaffe. Beretning og regnskab har kunnet ses på hjemmesiden www.nyrupvand.dk Så bestyrelsen imødeser mange spørgsmål herom.

mvh Bestyrelsen                                     

Corona Virus Hvordan ser det ud i Nyrup og Vandværk.
Vi er jo alle blevet bombarderet, om oplysninger om denne Virus Så vi er alle orienteret om denne nye pandomi. En helt ny livsform, vi skal forholde os til, og indrette os efter.
Hvordan går det med Vandværket, jamen det kører uanfægtigt videre, dog med et forandret forbrugsbillede, vandforbruget er steget, efter at mange er hjemme, hele familien, men vandværket er leveringsdygtig af, stadig rent vand.
Nyrup Vandværk havde planlagt generalforsamling 26 marts, som vi aflyste, hvornår det kan gennemføres er stadig uvist. Måske vente til 2021, med 2 generalforsamlinger. Vandværket agter dog at fremlægge dels Beretningen, og Regnskab, samt hvem er på valg til bestyrelse, herpå hjemmesiden En egentlig generalforsamling på elektroniske midler, kræver at dette er en mulighed ifølge Vedtægterne. Hvis vandværket har meget store investeringer i 2020, er det en mulighed, men det kræver at der skal oprettes fuldmagter til forbrugere, det syntes at være uoverkommeligt, og der er ikke særlige store investeringer i 2020. I de følgende år kan der forudses store investeringer. Dels forsynings/nødledninger mellem dels Stenlille Vandværk, og Døjringe Vandværk. Dels forudses skiftning af målere, de har nu kørt i 10 år.
Til slut skal jeg opfordre til at studere de fremlagte dokumenter, og gerne skrive kommentarer til formand/bestyrelse, opfordre til at stille op til bestyrelse, vi skulle jo nødig smide det fra os, på grund af manglende bestyrelse.
Det var ordene denne gang,
BC

 

 

 

Aflysning Aflysning Aflysning
Generalforsamlingerne aflyses på grund af den omkringsiggribende
Corona Virus

Nyrup Vandværk  Marts 2020

   Jamen så er 2020 igang  målere aflæst med et forbrug på 69070 m3 udpumpet, men kun 61103 m3 aflæst et tab på7967 m3.
Det skyldes problemer med målere, som bliver løst med større målere.
Opgørelser udsendt og for det meste betalt !!!
Regnskab er sat på hjemmeside.


Generalforsamling.
Torsdag 26 Marts 2020 kl 1900 i
Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15
Afholdes sammen med den nystiftede forening Nyrups Venner
Nyrups Venner kl 1900 -1930
Vandværk         kl 1930-2100
Alt efter foreningernes vedtægter
Foreningerne er vært ved smørrebrød kaffe Øl og Vand
Foreningerne opfordrer kraftig Borgere og Brugere til at møde frem, og deltage i debatten, og
overveje at, melde sig som bestyrelsesmedlem/hjælper m.v.
Forslag skal meddeles foreningerne 14 dage forud
Vel mødt   WEB Bent