Velkommen til Nyrup Vandværk, 4296 Nyrup

Vi har redesignet vores hjemmeside en lille smule, så du finder ældre nyheder under fanen Information, hvor du blandt andet også finder det gældende takstblad.

NB! Vandpriser

i 2022 kostede vandet kr. 3,47 kr pr. kubikmeter; og det faste årlige bidrag 576,20 kr pr. boligenhed (inkl moms)

i år 2023 er priserne på grund af stigende udgifter (inflation, energi m.v.) reguleret og vedtaget på generalforsamlingen til:

5,44 kr pr. kubikmeter; og det faste årlige bidrag 935,79 kr pr. boligenhed (inkl moms)

Flytning

I forbindelse med flytning – både til- og fra- – skal du huske at give vandværket besked. Formularer dertil findes under fanen Selvbetjening.

Kontakt

Vi offentliggør uregelmæssigheder i driften her og på byens facebookside, hvor vi poster som siden Nyrup Vandværk - 4296 Nyrup.