Kontakt

Nyrup Vandværk kan kontaktes på  adressen:


Nyrup Vandværk
/ form. Bent Christensen
Nyrupvej 19 D
4296 Nyrup


Tlf. 21 77 13 60

E-mail.
bent@mail123.dk

Her kontakter du også:

Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt formanden
Flytning meddeles under selvbetjening flytte meddelelse her
skal du også meddele når du skifter mobilnummer