Jens Watson
Vanløse Sand  1
4370 St Merløse

Formand 25615788
watsonjens@gmail.com
Valgt2022
       

Lars Braarup

Nyrupvej 34
4296 Nyrup

Næstformand 27661777
nyrupvej@gmail.com
Valgt 2021
       
Lone Nielsen
Solvænget 4
4296 Nyrup
Kasserer 40454274
lone9elsen@live.dk
Valgt 2021
       
 Dorthe Petersen
  Marienlunden23 A
  4296 Nyrup
Bestyrelse

24930975

dpe@eucnvs.dk 

Valgt 2022
       
Ove Andersen
Marienlunden 60 A
4296 Nyrup
Bestyrelse 28838410
 ovemille@gmail.com
Valgt 2021
       
       

Anette Blom
Nyrupvej 18
4296 Nyrup

Bestyrelse Suppleant 30276723
netblom@gmail.com
Valgt 2021
       
Sebastian A Dyhr
Kikestræde 11
4296 Nyrup
Bestyrelse Suppleant 25615788
sadyhr@gmail.com
Valgt 2022
       
       
Annelise Andersen
Marienlunden 60 A
4296 Nyrup
Intern Revisor 28838410
 ovemille@gmail.com
Valgt 2022
Rasmus Jørgensen
Sandtoften 3
4296 Nyrup
Intern Revisor 40104172
rasmus@sandtoftegaard.dk
Vaalgt 2021
       
       
Tommy Christiansen
Marienlunden 5 B
4296 Nyrup
Intern Revisor Suppleant   Valgt 2022