Bent Christensen
Nyrupvej 19 D
4296 Nyrup
Formand  21771360
bent@mail123.dk
Valgt2020
       

Lars Braarup

Nyrupvej 34
4296 Nyrup

Næstformand 20106480
nyrupvej@gmail.com
Valgt 2021
       
Lone Nielsen
Solvænget 4
4296 Nyrup
Kasserer 40454274
lone9elsen@live.dk
Valgt 2021
       
 Dorthe Petersen
  Marienlunden 23 A
  4296 Nyrup
Bestyrelse

24930975

dpe@eucnvs.dk 

Valgt 2020
       
Ove Andersen
Marienlunden 60 A
4296 Nyrup
Bestyrelse 28838410
 ovemille@gmail.com
Valgt 2021
       
       

Annette Blom

Nyrupvej 18

4296 Nyrup

Bestyrelse Suppleant 30276723
netblom@gmail.com
Valgt 2021
       
Jens Watson
Vanløse Sand 1
4370 St Merløse
Bestyrelse Suppleant
for 1 år
25615788
jens-watson@hotmail.com
Valgt 2021
       
       
Annelise Andersen
Marienlunden 60 A
4296 Nyrup
Intern Revisor 28838410
 ovemille@gmail.com
Valgt 2020
Rasmus Jørgensen
Sandtoften 3
4296 Nyrup
Intern Revisor 40104172
rasmus@sandtoftegaard.dk
Vaalgt 2021
       
       
Tommy Christiansen
Marienlunden 5 B
4296 Nyrup
Intern Revisor Suppleant   Valgt 2020